אחי - כתבה חוה אחותו


לרפי, אחי

ראיתי אותך כשנולדתי.
כבר היית שם.
גדול ממני בחמש שנים.

כאחותך הקטנה צפיתי בך
במשך השנים.

ראיתי אותך ה- "פילוסוף"
כאשר כנער, מעולם לא חסכת
מאמא ואבא את דעותיך בכל ענין.

ראיתי אותך, נער מתבגר
בוטה, נחרץ וקצת מעצבן
שחושב שיודע הכל
במיוחד עלי.

ראיתי אותך חייל
צעיר היית בצבא
כאשר פרצה מלחמת יום הכיפורים
ונשלחת עם חבריך
להלחם בחזית הדרומית.

לא פעם תהיתי כיצד
השפיעה המלחמה על מהלך חייך
ואולי החוויות והמראות הקשים
רק העצימו את הרצון שהיה בך
להנות ולמצות
חיים בעלי משמעות.

ראיתי אותך נאיבי.
חדור באמונה בצדקת דרכך.
לוחם ללא ליאות
למען האידיאלים שלך,
למען החברה בה אתה חי.

את הפעילות הפוליטית,
שלה תרמת הרבה
מזמנך ומרצך
מעולם לא ניסית להפוך
קרדום לחפור בו.

ראיתי אותך נופש.
טיול או חופשה איתך
היו "מיני" טירונות.
להתעורר עם שחר,
לראות יותר, לעשות יותר
להספיק כמה שיותר.

ראיתי אותך כשהתבגרת
וצברת נסיון חיים,
הבנת
שלכל אחד הקצב שלו
מגוון האפשרויות גדול
וכל אחד בוחר
את מה שמתאים לו
לעת ההיא.

ראיתי אותך מצטער
אם פגעת במישהו אחר

ראיתי אותך נדיב.
נותן למי שזקוק
בלא לצפות לתמורה.

ראיתי אותך סולח.
גם למי שפגע בך והחזיר לך
רעה תחת טובה.

ראיתי אותך אדם ישר.
פיך וליבך תמיד היו שווים.

ראיתי אותך "פראיר".
"דפקו" אותך ? "סידרו" אותך ?
בחרת לא להלחם
לא מוכן לבזבז אנרגיה וזמן
על סיכסוכים ושנאה.
העדפת לעבור, להמשיך הלאה.

התואר "פראיר", כך נדמה לי
היה לך, לגאווה
מדליה המסמלת
את תמצית הגבורה.

אהבת את החיים.
אהבת את הבריות.
את האנרגיות הרבות שלך
הפנית להנאות, לאתגרים,
למשפחה, לחברים
ולתלמידים
שכל-כך אהבת.

ראיתי אותך מחבק.
בתחילה זה עורר גיחוך
כי חיבקת את כולם
אחר-כך התרגלנו
ובהמשך נוכחתי שבאמת
יש בחיבוק כדי להוסיף
אהבה

ראיתי אותך מקבל החלטות.
לא פעם- החלטות קשות.
ואז נוכחתי בסדר העדיפויות שלך
שבו, יש מקום ויש זמן
לכל אדם ולכל דבר.

ראיתי אותך צודק
כי דרכך הביאה לך אוהבים.
רבים כל-כך הזוכרים אותך
לטובה
ושמחים שזכו
שדרכם
הצטלבה בדר

מכתבים לרפי